ЗВЕЗДА В КУТИЯ

ИЗСЛЕДВАЙТЕ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ЗВЕЗДИТЕ С ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ЗВЕЗДА В КУТИЯ

Brief Description

Чудили ли сте се какво се случва с различните звезди в нощното небе като пораснат? Приложението Звезда в кутия ви позволява да изследвате жизнения цикъл на звездите. Той съживява звезди с различни начални маси, тъй като те се променят по време на живота си. Някои звезди живеят забързан, драматичен живот; други се променят много малко в продължение на милиарди години. Приложението визуализира промените в маса, размер, яркост и температура за всички тези различни етапи.

Победител Първа награда на SCIENTIX

Goals

 • да разберат разликите в жизнения цикъл на звезди с различни начални маси.
 • да се докаже използването на графики като инструмент за проучване на различни физически аспекти на една сложна система.

Learning Objectives

 • да опишат връзката между маса на звездата и нейния живот.
 • да разберат, че звездите над определена маса завършват живота си в свръхнова.
 • да назоват основните етапи на жизнения цикъл на звездите в зависимост от техните маси.
 • да опишат връзката между масата на звездата, нейната възраст, и позицията и на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел.

Evaluation

Точността на техните отговори на въпроса може да се образува на базата на оценката на разбиране на учениците. Въпреки това, по-подробна обратна информация може да бъде получена, като говорим за отделни ученици за тяхното разбиране.

Помолете учениците да отговорят какво се случва на звезда с 1 слънчева маса като се звездата маркер се движи около графиката. Попитайте учениците защо различните начални маси на звездите водят до различни етапи от живота им; какви са основните разлики и какво се случва в края на тези звезди.

Materials

 • Компютър с интернет
 • Работни листове Звезда в кутия

Background Information

 • Учениците трябва да разберат какво е звезда в общи линии, преди да започнат тази дейност.
 • Учениците трябва да са запознати с концепцията на водородно горене /термоядрен процес/.
 • Учениците трябва да са запознати как се използват графики, за да се покаже и да разпознават информацията.
 • Учителят може да използва предоставената Powerpoint презентация за да даде на учениците пълен урок за целия жизнен цикъл на звездите, преди да пристъпи към изпълнение на дейността (на разположение в http://lcogt.net/education/starinabox).

Full Activity Description

Приложението Звезда в кутия е на разположение на http://lcogt.net/starinabox

Стъпка 1

 • Отваряне на “капака” на вашата "Звезда в кутия".
 • Графиката е Диаграма на Херцшпрунг-Ръсел, където яркостта на звездата е изобразена спрямо нейната температура.
 • Информационните панели ви позволяват да сравните Слънцето с вашата звезда. Той сравнява относителния радиус, температурата на повърхността, яркост (осветеност) и масата на звездата спрямо Слънцето.

Стъпка 2

Еволюция на слънцето през целия си живот. Щракнете върху бутона по-долу на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел за да се покаже еволюцията на Слънцето.

Назовете трите етапа от живота на Слънцето, показани на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел.

 • Етап 1:
 • Етап 2:
 • Етап 3:

Използвайте таблицата по-долу, за да опише промените на Слънцето, които ще преминат при отделните етапи. Определете с "Увеличаване", "Намаляване" или "остават същите" за всяко от количествата в таблицата заедно със стойностите, които се променят от - до.

Виж бутона крушка:

 • На кой етап в жизнения си цикъл Слънцето ще бъде най-ярко?
 • На колко години ще бъде Слънцето в този момент? (в мил.г.)

Виж бутона термометър:

 • На кой етап в жизнения цикъл Слънцето ще бъде най-горещо?
 • Каква е неговата максимална температура? K

Виж бутона кръгова диаграма:

 • В кой етап от живота Слънцето ще прекара повечето от времето си?
 • Колко време ще прекара в този етап? (в мил.г.)

Виж бутона маса:

 • Какво се случва с масата на Слънцето, когато “остарява”?
 • Какъв тип звезда ще бъде Слънцето в края на своя живот?
 • Какъв е общият жизнен цикъл на Слънцето?

Стъпка 3

Използвайте банера "Звездни характеристики", за да изследвате еволюцията на звезди с различни начални маси.

 • Изберете друга начална маса за вашата звезда в банера "Звездни характеристики".
 • Използвайки бутона Диаграма на Херцшпрунг-Ръсел, щракнете върху бутона”play”, за да видите новата еволюция на звездата, която сте избрали.
 • Опитайте няколко различни маси и след това отговори на следните въпроси.
 • Използването на диаграмата Херцшпрунг-Ръсел:
 • Къде на главната последователност започват с плочата звездите?
 • Къде на главната последователност започват най-голяма маса звездите?
 • Има три възможни изхода за последния етап от живота на звездите в зависимост от първоначалната си маса. Името на тези 3 възможни крайни етапи.

Стъпка 4

Следвайте еволюцията на пет звезди с различни маси. Попълнете таблицата по-долу за всяка маса. Съвет: Може да ви е по-лесно да използвате таблицата с данни от "Звезда в кутия", за да намерите най-точните стойности.

Стъпка 5

Проучване на данните за различните звезди в таблицата по-горе.

 • Сравнявайки температури: Коя звезда(маса) достига най-високата температура? На какъв етап от живота си звездата достига тази температура?

 • Сравнявайки светимост: Коя звезда е с най-голяма светимост (най-ярката)? Това същата звезда ли е, която достига най-високата температура?

Стъпка 6

Въпроси с множествен избор. Изберете верният отговор.

 1. Какъв тип звезда ще стане Слънцето, след като напусне главната последователност?

а) неутронна звезда б) червено джудже в) червен гигант г) червен свръхгигант

 1. Какъв основен фактор определя етапите звезда, които ще последват след основния цикъл?

а) маса б) яркост в) температура г) радиус

 1. Масата на звездата Бетелгейзе е много по-голяма от масата на Слънцето; следователно, общият и жизнен цикъл ще бъде:

а) по-голям от Слънцето б) същия като Слънцето в) по-малък от Слънцето

 1. В сравнение когато се присъединява към главната последователност, масата на звездата в края на своя живот ще:

а) бъде по-голяма б) същата в) по-малка г) зависи от вида на звездата

 1. В какъв етап ще прекара Слънцето по-голямата част от живота си?

а) Главна последователност б) червен гигант в) червено джудже г) малка звезда с голяма плътност

(решения на: http://goo.gl/tlaEH1)

Curriculum

Space Awareness curricula topics (EU and South Africa)

Our wonderful Universe, stars

Space Awareness учебни програми и теми (ЕС и Южна Африка) Нашата прекрасна Вселената, звезди

Additional Information

 • Ако искате да знаете повече за това как звездите се развиват, разгледайте нашите SpaceBook страници за жизнения цикъл на звезди. http://lcogt.net/book/life-cycle-stars

 • Можете също така да научите повече за Диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел на SpaceBook http://lcogt.net/book/h-r-diagram

 • Въпроси за упражнения могат да бъдат направени чрез викторина с помощта на уеб сайт или мобилно приложение, като например Socrative https://itunes.apple.com/au/app/teacher-clicker-socrative/id477620120?mt=8

Conclusion

The activity finishes when the students have completed the worksheets. The teacher should discuss the range of answers the students had for some of the later questions on each worksheet.

Този ресурс е разработен от Edward Gomez, LCOGT и e рецензиран от astroEDU. Translated in Bulgarian by Ivo Jokin.

download
attachments
Curriculum topic
stars
Big idea of science
Keywords
Stars, Lifecycle of stars, Evolution, Interactive
Age range
10 - 19
Education level
Middle School, Secondary, Informal
Време
30min
Group size
Group
Supervised for safety
No
Cost
Medium Cost
Location
Small Indoor Setting (e.g. classroom)
Core skills
Constructing explanations, Engaging in argument from evidence, Communicating information
Type of learning activity
activities.MetadataOption.None
Author
Edward Gomez, LCOGT
Link to source activity
Repositories
Related resources