Космически условия достойни за благородници

19 Декември 2013
Кликнете, за да разгледате снимката

Всичко на Земята, в Слънчевата система, в нашата Галактика, всъщност всичко в цялата Вселена, което може да се докосно или види, или почувства, или помирише, може да бъде сведено до само 98 естествено-съществуващи елементи. Някои от тях, които сигурно познавате са кислород, желязо, злато и сребро.
Когато един или повече от тези елементи са свързани заедно, те образуват “молекули”. Молекулите образуват цялата разнообразност от хиляди различни вещества във Вселената. Водата и въглеродният диоксид са молекули. Но има и елементи, които не обичат да се свързват с други и не образуват молекули. “Благородните газове” са специална група елементи, които почти никога не се свързват с други елементи и съществуват най-вече самостоятелно.
Въпреки това, при определени специфични условия, благороднте газове могат да образуват молекули. Тези условия са били многократно пресъздавани в лаборатории и много от тези редки молекули са създадени от учени. Но те никога не са били наблюдавани в открития космос, което накарало учените да мислят, че тези условия просто не съществуавт във Вселената… До сега!
Ракообразната мъглявина, която може да се види на картинката, се е образувала преди 1000 години при експлозията на масивна звезда. Ново проучване на този добре познат обект е довел до изненадващо откритие - рядка молекула наречена аргонен хидрид. Тази молекула се образува, когато благородният газ аргон се съедини с най-разпространения елемент във Вселената - водорода. Изглежда, че в Ракообразната мъглявина съществуват точно тези специални условия, които почти не вярвахме, че могат да бъдат открити извън лабораториите.

Cool Fact!

На науката са известни общо 118 различни елементи, но само 98 от тях могат да се съществуват естествено във Вселената. Останалите са изключително създадени от човека. Всички тези елементи са подредени и категоризирани в периодичната таблица на Менделеев по един невероятен начин.

download
Go to: www.spacescoop.org
This Space Scoop is based on a Press Release from:
ESA
more news