Огромна космическа лупа открива новородени звезди

27 Август 2014
Кликнете, за да разгледате снимката

Известният литературен герой Шерлок Холмс винаги носи лупата си, готов да открие и най-труднооткриваемите доказателства, за да реши някой криминален случай.

Също като Шерлок, астрономите използват увеличителни стъкла, за да подобрят начина, по който виждаме света - използват телескопи.

Но понякога, макар и рядко, астрономите се натъкват на космически феномен, който създава естествена космическа лупа и увеличава обекта отзад. Тези специални случаи ни позволяват да погледнем към далечни обекти, които иначе нямаше да бъдат видими!

Алберт Айнщайн пръв предвижда, че тези космически лупи може би съществуват. Той казва, че светлината не пътува винаги по права линия, а завива около обекти с изключително силна гравитация - подобно на начина, по който лещите на телескопа пречупват и фокусират светлината.

Сега знаем, че Айнщайн е бил прав. Масивни структури като галактики и купове от галактики могат да пречупят светлина от обекти зад тях чрез силната си гравитация. Този феномен наричаме “гравитационни лещи”.

Благодарение на удобна лупа с размер на галактика и 12 телескопа, астрономите са свършили малко детективска работа. С подобреното си зрение те са събрали нова информация за един обект със странна и трудна за обяснение форма.

Открили са, че това са останките от невиждано сблъскване на две галактики, което се е случило много отдавна. Сблъсъкът на тези галактики продължава пред очите ни, а ударните вълни от него са причина за едновременното раждане на множество звезди! Това може да видите на снимката!

Cool Fact!

Ако се чудите защо снимката е толкова разфокусирана, това е защото тези галактики са наистина много далеч. Сблъсъкът им се е случил преди 7 милиарда години, когато Вселената е била наполовина на възрастта си, на която е сега и оттогава насам светлината от тези галактики е пътувала през космоса, за да направи тази снимка!

download
Go to: www.spacescoop.org
This Space Scoop is based on a Press Release from:
ESO
more news