Междузвезден бой със снежни топки наблюдаван за пръв път!

22 Октомври 2014
Кликнете, за да разгледате снимката

Понякога по вестниците се появяват заглавия за комети, които разиграват светлинно шоу по нощното ни небе. И така оставаме с впечатлението, че кометите са рядко явление. Това обаче съвсем не е вярно!

В действителност, в нашата Слънчева система са открити хиляди комети, а още много чакат да бъдат забелязани. Също така, откриваме и стотици комети около други звезди! Те са наречени “екзокомети”.

Също като планетите, кометите бикалят около звездата си. Но, за разлика от планетите, те се раждат във външната част на слънчевите си системи, далеч от топлината и светлината на звездата. Те са съставени от камък и лед - като мръсна снежна топка.

Когато кометата се приближи към звездата си, ледът започва да се топи и започва да се изпарява от повърхността на кометата. Парата образува облак около кометата, който може да достигне до 80 000 километра ширина! Това е все едно 8 Земи, наредени една до друга!

От 30 години астрономи наблюдават с интерес странна премигваща светлинка от една близка млада звезда. Сега знаем, че това премигване е причинено от стотици комети, които преминават пред звездата!

Когато те преминават пред повърхността на звездата, твърдото ядро на кометата и мъглявият облак от пара за кратко блокират част от светлината на звездата. Вече са открити близо 500 екзокомети, които обикалят около тази звезда!  

 

Cool Fact!

В нашата Слънчева система са преброени около 4000 комети, но се вярва, че истинският им брой е по-скоро един трилион! (Това е един милион милиона!)

 

download
Go to: www.spacescoop.org
This Space Scoop is based on a Press Release from:
ESO
more news