ZHOTOVTE SI LAMPION S HVĚZDAMI

POUČTE SE O SOUHVĚZDÍCH ZHOTOVENÍM LAMPIONU S HVĚZDAMI.

Stručný popis

Během této aktivity studenti zhotoví lampion s hvězdami, díky kterému se dozvědí, že původcem imaginárních struktur souhvězdí jsou lidé a že souhvězdí tvoří jednotlivé hvězdy. Naučí se, jak poznávat některá souhvězdí.

Cíle

Studenti se dozvědí, že souhvězdí tvoří různé hvězdy. Rozeznávají a pojmenovávají různá souhvězdí. Rozvíjejí tvořivé dovednosti a představivost zhotovením lampionu a obrázku. Rozvíjí se u nich zájem o noční oblohu a prezentační dovednosti.

Výukové cíle

Po absolvování této aktivity studenti budou umět:

 • pojmenovat některá souhvězdí a popsat jejich podobu,

 • vysvětlit, že souhvězdí je struktura, která představuje spojení několika hvězd,

 • vysvětlit, že souhvězdí jsou imaginární obrazce, které lidé vytvořili před mnoha lety.

Hodnocení

 • Zeptejte se studentů, zda vědí, co jsou hvězdy.

 • Vyzvěte studenty, aby ukázali svá souhvězdí a vysvětlili, co představují.

 • Vyzvěte studenty, aby popsali, jaké obrazce podle nich hvězdy tvoří.

 • Na konci této aktivity ukažte studentům snímek noční oblohy a vyzvěte je, aby rozpoznali nebo našli určité souhvězdí.

Pomůcky

 • Pracovní list (PDF) (Pokud nemáte tiskárnu, můžete použít model, který si připravíte předem. Studenti tento model použijí k vytvoření souhvězdí na lampionu.)

 • Arch barevné lepenky formátu A3, jeden na jednoho studenta

 • Světla do lampionů, jedno na jednoho studenta

 • Vyšívací jehly a noviny

 • Tyčky k zavěšení lampionu, jedna na jednoho studenta

 • Různobarevný krepový papír a hedvábný papír

 • Štětce

 • Papír formátu A4 nebo tištěné mapy oblohy

 • Světélkující barva (nebo běžná barva)

 • Lepidlo

 • Sešívačka

 • Provázek

 • Fotoaparát (fakultativní)

Informace o tématu

Co je hvězda?

Hvězdu lze charakterizovat jako ohromnou kouli plnou žhavého plazmatu, zejména hélia a vodíku, kterou drží pohromadě vlastní přitažlivost. Hvězdy vyzařují světlo a vydávají teplo a na noční obloze mají podobu velkého množství světelných bodů. Nejbližší hvězdou k Zemi je Slunce. Pokud by vzdálenost Země od Slunce činila 1 metr, další nejbližší hvězda (Proxima Centauri) by od nás byla vzdálená 260 000 km!

Proč vidíme hvězdy lépe v noci?

Hvězdy jsou na obloze neustále, ve dne i v noci. Za dne ale na obloze svítí Slunce, naše vlastní hvězda, a činí ji tak jasnou, že ostatní hvězdy, které jsou vzdálenější, nevidíme. V noci se naopak obloha ponoří do tmy a světlo vzdálenějších hvězd začne být viditelné. Studentům to můžete předvést prostřednictvím aktivity „Den a noc“.

Počátky zájmu lidstva o souhvězdí

Od první chvíle, kdy lidé začali putovat po naší Zemi, byl nebeským objektům připisován velký význam. V celém průběhu lidských dějin a v mnoha různých kulturách byly konstelace hvězd na noční obloze různě pojmenovávány a uváděny do souvislosti s mytologií, aby si je lidé snadněji zapamatovali a snadněji je rozeznali. Tak vzniklo to, co dnes nazýváme souhvězdími.

Kdy se objevují první záznamy o existenci souhvězdí?

Archeologické studie objevily malby, které zřejmě představují souhvězdí, například na stěnách jeskynního systému v Lascaux v jižní Francii téměř před 17 300 lety. Staří Řekové jako první popsali více než polovinu z 88 souhvězdí, která dnes registruje Mezinárodní astronomická unie. V době od 16. do 17. století před naším letopočtem evropští astronomové a kartografové nebeských těles doplnili ke 48 souhvězdím, jež popsal Ptolemaios, souhvězdí nová. Tato nová souhvězdí představovala především nové objevy, jež učinili Evropané, kteří jako první prozkoumali jižní polokouli.

Souhvězdí jsou pro lidstvo důležitá z mnoha různých důvodů. Tento zájem urychlil objevy nových souhvězdí. Zpočátku byly důvody pravděpodobně náboženské, ale souhvězdí měla především praktické využití. Zemědělcům souhvězdí například pomáhala určit začátek ročních období ještě před zavedením kalendáře. Souhvězdí také sloužila jako orientační vodítko navigátorům a cestovatelům. Astronomové dodnes používají jména souhvězdí k určení polohy nebeského objektu na obloze.

Obrazce souhvězdí

Na mapách hvězd se obvykle vyznačí „spojnice“ obrazců daného souhvězdí. K těm nejznámějším patří Orion a Ursa Maior (Velká medvědice, Velký vůz) (viz jejich vyobrazení níže). Mezinárodní hvězdářská unie však vymezuje souhvězdí podle jeho hranic, (které vyznačují souřadnice hvězd), nikoli podle jeho struktury a stejné souhvězdí může mít různé varianty zastoupení hvězd, jež je tvoří.

Souhvězdí je třeba odlišit od asterismů. Asterismy jsou struktury nebo konfigurace hvězd, které nemají souvislost se známými souhvězdími, jsou však hodně populární mezi laiky nebo v komunitě amatérských astronomů. Jako příklad asterismu lze uvést několik jasných hvězd souhvězdí Ursa Maior (Velká medvědice, Velký vůz)) jež jsou známy v Evropě pod názvem „Plough“ (Pluh) nebo ve Spojených státech pod názvem „Big Dipper“.

Tento asterismus je součástí souhvězdí Ursa Maior (Velká medvědice, Velký vůz).

Text byl upraven podle webové stránky Mezinárodní astronomické unie věnované souhvězdím: http://www.iau.org/public/themes/constellations/

Podrobný popis aktivity

Příprava:

Pro aktivitu „Zhotovte si lampion s hvězdami“ si okopírujte souhvězdí z pracovního listu na lepenku formátu A3 různých barev. Přineste studentům světla do lampionů, nebo je požádejte, aby si přinesli svá vlastní.

Snímek: Tato fotografie pořízená ze Země ukazuje širokoúhlý záběr souhvězdí Corvus (Havran) a část souhvězdí Hydra. Autoři: NASA, ESA, Z. Levay (STScI) a. Fujii

Aktivita 1: Jaká souhvězdí poznáte?

1. krok:

Sedněte si se studenty a vytvořte kroužek. Zeptejte se studentů, zda vědí, co jsou to hvězdy.

2. krok:

Vysvětlete jim, že hvězdy jsou nejlépe vidět v noci. Hvězdy vyzařují světlo, ale ve dne naše hvězda Slunce vyzařuje tolik světla, že ostatní hvězdy nevidíme.

3. krok:

Vyobrazení souhvězdí v pracovním listu položte doprostřed kroužku studentů. V pořadí shora dolů jsou zde znázorněna tato souhvězdí: Leo (Lev), Pisces (Ryby) a Scorpio (Štír).

4. krok:

Vyzvěte studenty, aby popsali, jaké obrazce podle nich hvězdy tvoří. Vysvětlete jim, že tyto obrazce nazýváme souhvězdí.

5. krok:

Podívejte se na každé souhvězdí a popište, jak podle vás vypadá a jak se nazývá. Vysvětlete studentům, že v dávných dobách lidé věřili, že souhvězdí takto vypadají, když se k nim na hvězdné obloze přiblížíte.

Aktivita 2: Zhotovte si lampion s hvězdami

1. krok:

Dejte každému dítěti lepenku formátu A3 s okopírovaným souhvězdím, vyšívací jehlu a tlustou vrstvu novin.

2. krok:

Vyzvěte studenty, aby do lepenky propíchli díry v místě jednotlivých bodů na spojnicích souhvězdí a lepenku přitom podložili vrstvou novin. Trvejte na tom, aby otvory udělali co největší, jinak jimi světlo dostatečně zřetelně nepronikne.

3. krok:

Z lepenky udělejte válec a okraje sešijte sešívačkou.

4. krok:

U horního okraje válce propíchněte dvě díry a protáhněte jimi provázek.

5. krok:

Lampion zavěste na tyčku a provázkem v něm upevněte světlo. Lampiony jsou připravené.

Tip: Vyzvěte děti, aby z krepového papíru udělaly kuličky. Mohou je na svůj lampion přilepit, ale dbejte na to, aby nezakryly otvory. Když děti dokončí zdobení lampionu, nechte lampiony uschnout. Na vnitřní stranu lampionu můžete pro zlepšení estetického dojmu nalepit barevný hedvábný papír.

Aktivita 3: Ať zazáří hvězdy

1. krok:

Zhasněte ve třídě světlo a/nebo zatáhněte žaluzie.

2. krok:

Požádejte studenty, aby ve svých lampionech rozsvítili světla.

3. krok:

Zeptejte se jich, co vidí, když se na lampion podívají.

4. krok:

Vysvětlete jim, že světelné body na jejich lampionu představují souhvězdí. Světla jsou hvězdy.

Fakultativní: Vyfotografujte každé dítě s lampionem a fotografii vytiskněte. Poznáte souhvězdí na fotografiích? Souhvězdí porovnejte se skutečnou fotografií oblohy.

Dětem můžete ukázat fotografie jiných známých a jasných souhvězdí.

5. krok:

Vysvětlete studentům, že na obloze nevidíme neustále stejná souhvězdí, některá nejsou viditelná po celý rok. Důvodem je otáčení a pohyb Země kolem Slunce. Na nás to působí tak, jako kdyby se hvězdy pohybovaly.

Snímek: Pohled na „pás zvěrokruhu“ s vyznačením souhvězdí a jednotlivých znamení. Autor: LPI USRA

Namalujte si vlastní souhvězdí

1. krok:

Studenti namalují světélkující barvou vlastní souhvězdí na papír nebo na mapu oblohy. Mohou to udělat v jakékoli podobě, kterou uznají za vhodnou. Mohou použít existující hvězdy na mapě hvězdné oblohy nebo na bílý papír namalovat své vlastní.

2. krok:

Vysvětlete studentům, že mohou namalovat body (které budou představovat jednotlivé hvězdy), nebo se mohou rozhodnout, že světélkující barvou namalují souhvězdí. Namalované obrázky nechte uschnout za oknem nebo u radiátorů topení.

3. krok:

Jakmile obrázky uschnou, v místnosti udělejte tmu. Vyzvěte studenty, aby ukázali svá souhvězdí, pojmenovali je a řekli, co představují.

4. krok:

Na konci této aktivity ukažte studentům snímek noční oblohy a zeptejte se jich, jestli poznávají nebo dokážou najít určité souhvězdí.

5. krok:

Vyzvěte studenty, aby se v noci podívali na noční oblohu a našli určitá souhvězdí.

Poznámka k bezpečnosti: během této aktivity se ke zhotovení lampionů používají vyšívací jehly, a proto je třeba na studenty dohlédnout.

Vzdělávací plán

Space Awareness curricula topics (EU and South Africa)

Our wonderful Universe, stars, constellations

Space Awareness curricula topics (EU and South Africa)

Our Wonderful Universe, stars, constellations

National Curricula UK

KS1 - Art and Design: use drawing, painting, and sculpture to develop and share their ideas, experiences, and imagination.

Další informace

Chcete-li zjistit, zda souhvězdí, která jste během této aktivity probírali, jsou na obloze v době realizace aktivity viditelná, můžete si stáhnout zdarma software jako například Stellarium, a to na adrese: http://stellarium.org/. Lze se zaměřit i na známější a jasnější souhvězdí, např. Kassiopeiu (lat. Cassiopeia), Velký vůz/Velkou medvědici (lat. Ursa Maior), Orion nebo Labuť (lat. Cygnus).

Závěr

Studenti si zhotoví lampion. Realizací této aktivity se studenti dozvědí, že původcem imaginárních struktur souhvězdí jsou lidé. Dozvědí se, že souhvězdí tvoří různé hvězdy a některá z nich se naučí rozpoznávat.

This resource was developed by ESERO NL/ESA, peer-reviewed by astroEDU, and revised by Space Awareness.

Ke stažení
Přílohy
Téma podle vzdělávacího plánu
stars, constellations
Velká vědecká myšlenka
Klíčová slova
Stars, constellations
Věková skupina
6 - 10
Stupeň vzdělávání
Primary, Informal
Čas
1h30
Velikost skupiny
Group
Dohled z důvodu bezpečnosti
Yes
Cena
High Cost
Místo
Small Indoor Setting (e.g. classroom)
Základní dovednosti
Asking questions, Developing and using models, Communicating information
Typ vzdělávací aktivity
activities.MetadataOption.None
Autor aktivity
NEMO Science Museum, ESERO NL / ESA
Odkaz na původní aktivitu
Archivy
Související zdroje