Kdo je to astrobiolog?

V čem spočívá jeho práce?

Astrobiolog je člověk, který studuje možnosti života jinde než na Zemi. Astrobiologové se snaží pochopit, jak život vzniká a jak se může udržet v mnoha různých typech prostředí. Často to znamená zabývat se studium extrémních podmínek pro život přímo tady na Zemi. Astrobiologové zkoumají různé planety a měsíce a zjišťují, jaké podmínky by mohly být pro život vhodné. Někteří biologové jsou zapojeni do projektů, v nichž pátrají po rádiových signálech vysílaných inteligentními formami života ve vesmíru, jiní hledají místa, kde by mohl existovat život ve své nejprimitivnější podobě. Astrobiolog je obvykle zároveň odborníkem na biologii i na astronomii.

Jaká by byla má každodenní náplň práce?


Máte-li zjistit, zda může život existovat i v jiných světech, trávíte hodně času v laboratořích na své domovské planetě, zkoumáte a zaznamenáváte životní cykly baktérií, které dokážou přežít v obtížných podmínkách, nebo dokonce pátráte po fosiliích prvních životních forem a snažíte se přijít na to, jak se ocitli na Zemi.

Jak to vypadá s pracovními příležitostmi?

Vyhlídky na práci v tomto oboru odpovídají průměru – pokud jste vytrvalí a pracovití, uplatnění pravděpodobně najdete.

Kde mohu pracovat?

Na univerzitách, ve státem financovaných agenturách (jako je např. ESA), v soukromých výzkumných institucích (jako je např. Scripps Research Institute).

Jak hodně musím studovat a co konkrétně?

Astrobiologie je mezivědním oborem, který vyžaduje úplné, ucelené pochopení biologických, planetárních a kosmických jevů. Jako přípravu na vstup na pole astrobiologie můžete studovat jakýkoli související obor. Většina astrobiologů se ve svém studiu věnovala přírodním vědám, technologickým či technickým oborům nebo matematice. Najdou se však mezi nimi také absolventi humanitních a společenských věd, např. historie nebo psychologie.

Je to práce pro mě, pokud…

Pokud vás zaujala představa života na jiných planetách – fascinuje vás původ života na Zemi, zajímá vás, zda existují jiné podobné světy, a chtěli byste zkoumat, jak zde začal život. Většinu astrobiologů lze charakterizovat následovně:

Jsou flexibilní: Jsou přístupní změnám a zastávají názor, že rozmanitost je kořením života.

Jsou vytrvalí: Jdou za svým cílem, ačkoli někdy musí překonávat obtížné překážky.

Přemýšlejí nekonvenčně: Nutnost přicházet s inovativními nápady nenechá zakrnět jejich schopnost myslet kreativně.

Learn more about what an astrobiologist does with Karen Olsson-Francis

Image: Jupiter’s moon Europa​  
Credit: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

Field
Astrobiology
Type
Research
Level of study
PhD
Interview
Ke stažení