Ελεγμενες εκπαιδευτικες δραστηριοτητες

Οι δραστηριότητες του «Space Awareness» έχουν επιλεγεί με βάση τα πιο δημοφιλή θέματα στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα σχετικά με το διάστημα. Τα θέματα αυτά απορρέουν από μια μελέτη που έγινε σε παιδαγωγούς από δέκα Ευρωπαϊκές χώρες και τη Νότια Αφρική το 2015. Όλοι οι πόροι έχουν ελεγχθεί από έναν εκπαιδευτικό και έναν επιστήμονα και έχουν δοκιμαστεί και βελτιωθεί από εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς σε όλη την Ευρώπη και αλλού. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στη δοκιμαστική ομάδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ