Η ΓΗ, ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

To "Our fragile planet" (Ο εύθραυστος πλανήτης μας) εξετάζει τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας, τη σημασία των δορυφόρων της Γης για την παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών του πλανήτη μας και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η μελέτη άλλων πλανητών για την κατανόηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Γη.

Συναφές περιεχόμενο

Διαβάστε Αποκλειστικές Ειδήσεις από το Διάστημα

  1. 17/10/2016
    Using Magnets to Peer Deep into the Earth
  2. 15/04/2016
    How to Hide a Planet
  3. 16/12/2015
    British Astronaut Blasts Off to International Space Station

Παίξτε και Πάρτε Μέρος

Εκπαιδεύστε και εμπνεύστε