ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ GPS

To "navigation through the ages" (Η ναυσιπλοΐα στην πάροδο των χρόνων) εξετάζει την ιστορία της ναυσιπλοΐας, τους Ευρωπαίους εξερευνητές του δέκατου πέμπτου αιώνα και τις αποστολές τους για την ανακάλυψη του κόσμου, έως τη σημασία του Ευρωπαϊκού προγράμματος Galileo για τις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών.

Συναφές περιεχόμενο

Διαβάστε Αποκλειστικές Ειδήσεις από το Διάστημα

  1. 16/12/2015
    British Astronaut Blasts Off to International Space Station
  2. 06/10/2015
    Alien Invasion Not Likely

Παίξτε και Πάρτε Μέρος

Εκπαιδεύστε και εμπνεύστε