Πιλοτικό πρόγραμμα GeoTag-X

Το GeoTag-Χ σας ζητάει να αναγνωρίσετε σημαντικές πληροφορίες σε μια φωτογραφία και να δημιουργήσετε σύνολα δεδομένων που θα μπορούσαν να αποδειχτούν σημαντικά εργαλεία για την πρόβλεψη καταστροφών.

Τι ακριβώς είναι;

Οι επιστήμονες θέλουν να μάθουν αν το Geo-Tag-Χ θα ήταν χρήσιμο εργαλείο στο πλαίσιο των καταστροφών. Για να αποφανθούν, συγκρότησαν μια σειρά πιλοτικών έργων που καλύπτουν διάφορα περιστατικά καταστροφών. Στις καταστροφές συγκαταλέγονται σεισμοί, πλημμύρες και τυφώνες, παράλληλα με βραδύτερα εξελισσόμενα φαινόμενα, όπως η ξηρασία, η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση. Συνεπώς, η ανάλυση πρέπει να καλύπτει θέματα τόσο ετερόκλητα, όσο οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η υγεία, η γεωργία ή η μηχανική.

Τι πρέπει να κάνετε;

Το GeoTag-X είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που σας ζητάει να αναγνωρίσετε τις σημαντικές πληροφορίες σε μια φωτογραφία και να δημιουργήσετε συναφή, δομημένα σύνολα δεδομένων. Υπάρχουν δύο τρόποι να βοηθήσετε. Ο βασικός τρόπος είναι να απαντήσετε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις εικόνες. Ένας άλλος τρόπος είναι να βρίσκετε φωτογραφίες για τρέχοντα προγράμματα. Χωρίς φωτογραφίες, οι εφαρμογές στην ιστοσελίδα δεν θα δίνουν ιδιαίτερες πληροφορίες. Ως βοήθεια, υπάρχει ένα add-on για τον Firefox και σας επιτρέπει να στέλνετε φωτογραφίες απευθείας στον server σας, ενόσω περιηγείστε στον ιστότοπο.

Συνάφεια με θέματα που θίγονται στο σχολείο

Καιρός, κλιματική αλλαγή

Μετάβαση στη δραστηριότητα
Επίπεδο δυσκολίας
2
Τύπος δραστηριότητας
Citizen Science
Γλώσσα
Αγγλικά
Πλατφόρμα
Website
related resources