Globe at Night

Meet de helderheid van je eigen nachtelijke hemel en deel je waarnemingen met andere burgerwetenschappers.

Waar gaat het over?

Globe at Night is een internationale campagne om bewustzijn te creëren over de invloed van lichtvervuiling. Het programma nodigt burgerwetenschappers uit om de helderheid van hun nachtelijke hemel te meten en hun waarnemingen vanaf een computer of smartphone in te zenden. Lichtvervuiling is niet alleen een bedreiging voor ons “recht op sterrenlicht”, maar is ook van invloed op energiegebruik, wilde dieren en gezondheid. In de afgelopen 9 jaar zijn er meer dan 100.000 metingen door mensen in 115 landen bijgedragen, waarmee Globe at Night de succesvolste bewustmakingscampagne over lichtvervuiling ooit is!

Wat moet je doen?

Bekijk de afgelopen negen jaar van data in onze interactieve datakaart of zie hoe je woonplaats scoorde met onze regionale kaartgenerator. De website van Globe at Night is makkelijk in het gebruik en heeft een heleboel achtergrondinformatie. De databank is te vergelijken met allerlei andere databanken, zoals hoe lichtvervuiling het foerageergedrag van vleermuizen beïnvloedt. Je kunt leren over het waarnemen van de hemel en je waarnemingen met de wetenschappers delen.

Verband met schoolvakken

Dampkring, biodiversiteit, leefbaarheid

Ga naar de activiteit
Moeilijkheid
1
Type activiteit
Citizen Science
Taal
Engels
Platform
Website
related resources