Zajęcia edukacyjne recenzowane wg procedur naukowych

Zajęcia projektu Space Awareness zostały wybrane, uwzględniając najbardziej popularne zagadnienia kosmiczne ze szkolnych programów nauczania. Zagadnienia wyłoniono w wyniku badania ankietowego, które zostało rozpowszechnione wśród nauczycieli z dziesięciu krajów europejskich i RPA w 2015 roku. Wszystkie zasoby zostały sprawdzone przez pedagoga i przez naukowca oraz przetestowane i ulepszone przez nauczycieli i pedagogów z całej Europy i nie tylko. Jeśli chcesz wziąć udział w panelu testerów, skontaktuj się z nami.

SZUKAJ WG KATEGORII