ZIEMIA, NASZ WYJĄTKOWY, KRUCHY DOM

Nasza krucha planeta dotyczy poważnych problemów środowiska naturalnego naszego świata, znaczenia sztucznych satelitów Ziemi dla monitorowania zmian klimatycznych i roli, którą może odegrać studiowanie innych planet w zrozumieniu stojących przed Ziemią globalnych wyzwań dla środowiska naturalnego.

Pokrewne treści

Czytaj Kosmiczne nowinki

  1. 17 października 2016
    Using Magnets to Peer Deep into the Earth
  2. 15 kwietnia 2016
    How to Hide a Planet
  3. 16 grudnia 2015
    British Astronaut Blasts Off to International Space Station

Graj i bierz udział

Edukuj i inspiruj