Срещни се със съседите: Слънцето

Изследвай тактилната версия на нашата звезда – Слънцето с подръчни материали

Brief Description

Чрез преобразуване на визуалния към тактилен опит, тази дейност ще позволи на зрително затруднени ученици да изучат и изследват нашата звезда, Слънцето и основните му характеристики.

Goals

Да изследват нашата звезда, Слънцето, чрез тактилно практически опит за зрително затруднени ученици и техните връстници с неувредено зрение.

Learning Objectives

Учениците ще създадат тактилна версия на Слънцето с помощта на евтини домакински материали. Учениците ще изследват характеристиките на Слънцето с помощта на тактилен модел. Учениците ще могат да изброят различни характеристики, присъстващи на Слънцето.

Evaluation

Съобщете характеристиките на Слънцето (слънчевите петна, слънчевата повърхност, протуберанс) и помолете учениците да ги посочат на тяхната схема. За всяка характеристика дайте кратко описание.

Това са малки, тъмни, хладни области на повърхността Слънцето (Отговор: слънчевите петна). Това са дълги вериги от слънчев материал, който се задържа над повърхността на Слънцето от магнитното поле (Отговор: протуберанс). Ние виждаме светлината, идваща от тази част на Слънцето. Тя е с температура над 5000˚C! (Отговор: слънчевата повърхност) Помолете класа да предложи как Слънцето ни засяга и помага за живота на Земята. (Идеи: Слънцето ни дава: а) топлина б) топлинна енергия, която поддържа океаните достатъчно топли, за да бъде водата в течно състояние, а не лед и в) светлина, за да могат растенията да растат. Слънцето също се произвежда слънчеви избухвания- много големи изблици на енергия, които напускат Слънцето. Когато тези потоци от висока енергия достигнат Земята, те могат да попречат на дейността на сателитите, прекъсвайки GPS и мобилни сигнали.

Materials

  • Черен картон (за слънчевите петна)
  • Жълт конец или вълна (за протуберансите и контур)
  • фабрична текстура (мрежа от плодове) (за повърхността на Слънцето)
  • лепило
  • ножици

Background Information

Слънцето е "жълто джудже", звезда със среден размер и маса. Диаметърът му е около 1.4 милиона км, което означава, че повече от 100 Земята може да бъде подредена по протежение на екватора на Слънцето, и неговата маса е над 300 000 пъти тази на Земята. В сравнение с други видове звезди, Слънцето е средна звезда: радиуса (масата) на най-малките видове звезди, наречени "кафяви джуджета", може да бъде толкова ниска, колкото 0,05 слънчеви радиуса (0.01 от слънчевата маса) като имаме в предвид, че най-големите тип звезди, наречени "свръхгиганти", могат да достигнат до 1000 слънчеви радиуса (200 слънчеви маси). Слънцето произвежда енергия от термоядрени реакции, които се провеждат в самия център, където температурата достига 15 милиона градуса. Този процес, който включва "изгаряне" водорода и превръщането му в хелий, е започнал преди около 4,5 милиарда години и се очаква да продължи същия период от време.

Повърхността на Слънцето, наречена "фотосфера", е много по-хладна от ядрото, с температура от 5500 ° C. На някои места от фотосферата, наречени "слънчеви петна" температурата се понижава с около 1000 ° С, което се дължи на действието на магнитното поле, което "пробиви" фотосферата на тези места. Това ги прави да изглеждат по-тъмни от околностите. Петната винаги се появяват по двойки с противоположни магнитни полюси. (Четирите неправилни форми/ райони на тактилното изображение). Активността на Слънцето може да се измерва с броя на петната, които се появяват на фотосферата през дадена година. Тази дейност се променя периодично с цикъл от около 11 години. Последният минимум настъпи в края на 2008 г. и следващия максимум се очаква през 2013-2014. Въпреки това, между два последователни цикъла, магнитното поле се обръща; така пълния цикъл всъщност е дълъг 22 години.

Друга забележителна характеристика на Слънцето са "протуберансите" (примките от тънка нишка на ръба на тактилното изображението). Те са истински мостове от материя между слънчевите петна, оформени от мощното магнитно поле на Слънцето. Някои от тях могат да се издигнат над фотосферата на около 350 000 километра, което е почти разстоянието между Земята и Луната. Те също могат да бъдат напълно прекъснати от мощни експлозии и преди да имат време да паднат обратно върху повърхността, да бъдат изстреляни в пространството и да преминат през цялата Слънчева система.

Слънцето има атмосфера, която се нарича "хромосфера" заради тъмния си оранжев цвят. Тя може да се види само по време на естествени или изкуствени затъмнения като тънък оранжев слой около много по-ярката фотосфера. И накрая, над хромосферата, се намира "короната", един регион, съдържащ много разреден газ, нагрят до един милион градуса по метод, който все още е слабо изучен. Подобно на хромосферата, короната може да се види само по време на затъмнение като сребрист ореол с ярки ивици от гореща плазма.

Full Activity Description

Преди дейността:

Разпечатайте двата PDF файлове с изображение на Слънцето за всяка група и подгответе материалите, изброени по-горе. Попитайте учениците какво знаят за Слънцето, като ги запознаете, че то е най-близката до Земята звезда и представлява топка на "горящ" на газ. Кажете на учениците, че ще се изработят модели на Слънцето, за да изследват неговите особености.

По време на дейността:

Разделете учениците в групи от 5 (в идеалния случай 3 с увредено зрение с 2 с неувредено зрение). Разпределете съответно материалите. Непосредственото наблюдение е важно. Наблюдавайте всяка група и обяснете всеки от тактилните елементи и тяхното съответствие на обект от Слънцето. Идентифицирайте различните нужди на всяка група, за да насърчите взаимодействието между учениците по време на изграждането на тактилния образ - зрително затруднените ученици трябва да бъдат запознати с различните материали.

Стъпка 1

Поставете мрежата върху отпечатания образ на Слънцето и копирайте с химикал.

Стъпка 2

Изрежете мрежата.

Стъпка 3

Нанесете лепило върху повърхността на Слънцето върху работния лист.

Стъпка 4

Поставете мрежата върху намазаната с лепило повърхност и изчакайте да изсъхне.

Стъпка 5

Залепете слънчевите петна(изрязани от черен картон) върху мрежата.

Стъпка 6

Залепете конеца(преждата или усукана разтегателна хартия) върху външната форма на Слънцето.

Стъпка 7

Залепете с посочените материали и протуберансите.

Стъпка 8

Изчакайте да изсъхне. (Това може да отнеме известно време, преди да можете да изследвате изображението).

Изследване на тактилното изображение: Има няколко начина, чрез които можете да изследвате научно съдържание на тактилните схематични изображения. Дайте малко време на учениците да проучат и “почувстват” различните текстури. Въпросите ще възникнат когато учениците започнат да изследват изображенията и е важно да бъдат подпомагани. Прочетете секцията "предварителна информация", за да разберете различните функции, представени в схематичното тактилно изображение на Слънцето.

Рамка на тактилното изображение (1). Външната форма на звездата е очертана с тънък конец (2). Следвайте нишката докато не откриете протуберансите (3). Мрежата представя повърхността на Слънцето (4). Има няколко слънчеви петна (5).

Curriculum

Space Awareness curricula topics (EU and South Africa)

Our wonderful Universe, Sun-Earth-Moon

Space Awareness учебни програми и теми (ЕС и Южна Африка) Нашата прекрасна Вселена, Слънце – Земя - Луна

Additional Information

Изследване на планетите от Слънчевата система чрез "Срещни се с нашите съседи" в тактилна форма на http://nuclio.org/astroneighbours/resources/ Последваща дискусия: Колко време отнема на слънчевата светлина, за да достигне до Земята? (Излезте с учениците навън през деня, за да почувстват на слънчевите лъчи). Отговор: приблизително 8 минути (може да бъде изчислено : времето = разстояние(изминат път) / скоростта = 150000000Km / 300,000,000 метра в секунда = 150.0 милиона m / 300.000.000 м / с).

Conclusion

Activity concludes when students explore and experience the tactile Sun and are able to identify the characteristics of the Sun.

This resource was developed by Nuclio and peer-reviewed by astroEDU. Translated in Bulgarian by Ivo Jokin.

download
attachments
Curriculum topic
Sun-Earth-Moon
Big idea of science
Keywords
Sun, Solar System
Age range
6 - 12
Education level
Primary, Middle School, Informal
Време
1h
Group size
Group
Supervised for safety
Yes
Cost
Low Cost
Location
Small Indoor Setting (e.g. classroom)
Core skills
Developing and using models, Communicating information
Type of learning activity
activities.MetadataOption.None
Author
Lina Canas, Núcleo Interativo de Astronomia
Link to source activity
Repositories
Related resources