Времето лети на далечни светове

30 Април 2014
Кликнете, за да разгледате снимката

Вселената е постоянно в движение. Точно в този момент, всички ние се движим със стотици хиляди километра в час. Земята се движи, Слънчевата система се движи и дори Мленият път лети през космическото пространство.

Ние използваме движенията на Земята, за да измерваме времето. Времето за едно завъртане около оста й, наричаме ден, а една пълна обиколка около Слънцето се нарича година.

Но времето за завъртане около оста си или около Слънцето е различно за другите планети. Например на Меркурий са необходими само 87 земни дни, за да завърши една пълна обиколка около Слънцето. Това означава, че Меркурий обикаля около Слънцето 4 пъти за една земна година. Така че ако си на 10 години тук на Земята, на Меркурий твоята възраст ще е 40 години!

Продължителността на деня същое различна на различните планети. Например един ден на Юпитер продължава 10 земни часа. Астрономите сега успяват да измерят и продължителността на деня на планети извън Слънчевата система (така наречените екзопланети).

Бета Живописец b е планета обикаляща далечна звезда. Тя е 16 пъти по-голяма от Земята, но все пак продължителността на деня там е само 8 часа. Това означава, че тази планета се върти около оста си с почти 100 000 км/ч!

Cool Fact!

Бета Живописец b се върти по-бързо от всички планети в Слънчевата система. За сравнение Юпитер се върти с около 47 000 км/ч, докато Земята се върти със скромните 1700 км/ч.

download
Go to: www.spacescoop.org
This Space Scoop is based on a Press Release from:
ESO
more news