Disc Detective

Zjistěte, kde vznikají planetární soustavy!

V čem projekt spočívá?

Smyslem projektu „Disc Detective“ je pozorovat hvězdy a pátrat po discích tvořených drobnými částicemi, které se podobají našemu pásu. asteroidů. Takové disky naznačují, že z příslušných hvězd se postupně začínají tvořit planetární soustavy. Zkoumáním těchto hvězd se dozvíme více o tom, jak vznikla naše sluneční soustava.

Co je vaším úkolem?

Planety vznikají z obrovských oblaků plynu, prachu a kusů kamenů. Z oblaků, které mají tvar disků a vytvářejí se kolem hvězd. Budeme-li pátrat po určitých hvězdách obklopených těmito typy disků, můžeme zjistit, kde se začínají tvořit a kde již pravděpodobně existují planety. Počítače často zaměňují tyto disky tvořené drobnými částicemi a vznikající kolem hvězd za jiné astronomické objekty. Vaše pomoc s odlišováním hvězd, které skutečně kolem sebe mají tyto disky, od galaxií a mlhovin je velmi cenná.

Související témata výuky

Sluneční soustava, hvězdy, družice, astronomie

Přejít na aktivitu
Míra obtížnosti
3
Typ aktivity
Citizen Science
Jazyk
německy anglicky španělsky francouzsky indonésky japonsky polsky rumunsky rusky čínsky (zjednodušeně)
Platforma
Website
Související zdroje