Inspirace pro novou generaci vesmírných badatelů

Stručné informace:

30 partnerů z celé Evropy, z Afriky a z Asie
Kvalitní a inspirativní programy, materiály a aplikace, které umožní mladým lidem zapojit se   do vědeckého zkoumání vesmíru.
Vzdělávací materiály, příběhy o vesmíru, povolání spojená s vesmírem, webináře, rozhovory a mnoho jiného.
Vzdělávací program „Islámské dědictví“, který podporuje toleranci a inkluzi různých kultur.

Co je to program „Povědomí o vesmíru“?

Hlavní cíle projektu:

 • 01

  Inspirovat novou generaci badatelů a nasměrovat její vědecký zájem k vesmíru.

 • 02

  Rozšiřovat obzory dětí, rozvíjet smysl pro evropské a světové občanství, podporovat toleranci a porozumění odlišným kulturám.

 • 03

  Vytvářet dlouhodobá partnerství mezi lidmi z různých kulturních prostředí a zemí v Evropě i ve světě.

 • 04

  Pomáhat zvyšovat vědeckou a technologickou výkonnost rozvojových zemí.

Projekt si klade za cíl informovat děti a dospívající o současném výzkumu vesmíru, o problémech, které se s takovým výzkumem pojí, o různých kariérních příležitostech v této oblasti. Snaží se ukázat, že výzkum vesmíru může být zábavný a inspirativní. Pedagogové mohou využívat řadu kvalitních a zdarma dostupných materiálů, které lze snadno upravit pro různé předměty a pro výuku v různých zemích.

CO NAJDETE V PROGRAMU „POVĚDOMÍ O VESMÍRU“?

Program „Povědomí o vesmíru“ nabízí aktivity a materiály, které pomáhají inspirovat děti ve věku 8–18 let, učitele na základních a středních školách, školitele učitelů, lektory přírodních věd i celé rodiny.

Program „Povědomí o vesmíru“ je rozdělen do čtyř sekcí, které se týkají důležitých globálních problémů a aktuálních evropských vesmírných misí. Nabízí doplňkové zdroje vybrané na základě kurikulárních požadavků zemí EU a Jihoafrické republiky. S dětmi se tak můžete ponořit do těchto témat:

 • Sekce Náš nádherný vesmír se zabývá rozlehlostí a krásou vesmíru. Tématem jsou znalosti lidstva o vesmíru a problémy spojené s jeho výzkumem.

 • Sekce Naše křehká planeta se zaměřuje na hlavní problémy životního prostředí, na význam družic monitorujících klimatické změny na naší planetě a na to, jaký význam může mít studium jiných planet pro porozumění environmentálním problémům na Zemi.

 • V sekci Navigace v průběhu staletí sledujeme historii navigace. Od evropských průzkumníků 15. století a jejich cest za světovými objevy se dostaneme až k evropskému programu Galileo a jeho významu pro současné potřeby občanů.

 • Islámské dědictví: cesta myšlenek upozorňuje na to, jak zásadně se ve středověku islámští vědci podíleli na evropském vědeckém pokroku. Vypráví příběh společné historie založené na toleranci a respektu k jiným kulturám.

Zdroje budou k dispozici minimálně v osmi jazycích a jsou zveřejňovány pod licencemi Creative Common.

Kde nás najdete?

S prosbou o podrobnější informace a podporu se obraťte na zástupce programu ve své zemi!

Partneři projektu       Zástupci v jednotlivých zemích

Kontaktujte nás

Tým programu „Povědomí o vesmíru“

Program „Povědomí o vesmíru“ vytvořili

Program „Povědomí o vesmíru“ byl vyvinut ve spolupráci s

Zdroje fotografií

SEKCE HRY A ZAPOJTE SE

Cerberus: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO; Cosmo Quest: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum); Cyclone centre: ESA; Disk detective: ESA/Hubble and NASA and S. Smartt (Queen's University Belfast); Einstein@home: image from Steve Bowers; Galaxy Zoo: ESA/Hubble & NASA; Geo Tag X: Copernicus data (2014)/ESA/PPO.labs/Norut/COMET-SEOM Insarap study; Globe at Night: NASA; Great World Wide Start Count: John Lemieux, CC BY 2.0; Lost at night: ESA/NASA; Night Cities ISS: ESA/NASA; Dark Skies ISS: ESA/NASA; Moon Zoo: ESA ©2007 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA; Planet Four: Terrains: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO; PlanetHunters: NASA, ESA and G. Bacon (STScI); Radio Galaxy: ESA/ATG medialab; Scope: NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team; Stardust@home: ESA/Gaia, CC BY-SA 3.0 IGO; TheMilky Way project: ESA/NASA; Ths Sun Spotter: SOHO (ESA & NASA); WOW: ESA/ATG medialab; Rock around the world: Astrium – E Allouis; Sandbox Gravity: ESA–C. Carreau; Lune et Jardin: Eumetsat; Feel Gravity: By Miguel Soares, CC BY-SA 4.0; Solar System explorer: By the IAU/Martin Kornmesser, CC BY-SA 3.0; Night Sky Tool: A. Fujii; Skynet: ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields; Milkyway@home: ESA/Hubble & NASA; Milky Way: CC BY 2.0 

KATEGORIE

Navigation through the ages: Alexander Gerst, 2014-06-14; Our fragile planet: EUMETSAT; The Journey of Ideas: Islamic heritage: Jörg Reuter, CC BY ND 2.0

HLAVNÍ STRANA

Discover space careers: ESA; Read Space Scoops: ESA; Educate and Inspire: ESO; Develop teaching skills: ESO; Get to know us: ESA