Kto to jest astrobiolog?

Czym się zajmuje?

Astrobiolog to ktoś, kto bada możliwość istnienia życia poza Ziemią. Astrobiologowie próbują zrozumieć, w jaki sposób życie powstało i jak potrafi przetrwać w wielu różnych typach środowisk. Wymaga to często badania życia w ziemskich środowiskach ekstremalnych. Astrobiologowie badają różne planety i księżyce, aby przekonać się, czy panujące tam warunki umożliwiają istnienie życia. Jedni z nich angażują się w projekty, w ramach których poszukiwane są sygnały radiowe pochodzące od inteligentnego życia we Wszechświecie, podczas gdy inni poszukują miejsc, w których mogłyby istnieć najprostsze formy życia. Astrobiolog jest zwykle znawcą biologii, jak również astronomii.

Co bym robił(a) na co dzień?

Aby dowiedzieć się, czy życie może istnieć na innych światach, spędzasz wiele czasu w laboratoriach swojej rodzimej planety, analizując i rejestrując cykle życiowe bakterii, które potrafią przetrwać w trudnych warunkach, a nawet, szukając skamieniałości najdawniejszych postaci życia i starając się wydedukować, jak pojawiły się one na Ziemi.

Jakie są możliwości pracy w tym zawodzie?

Perspektywy zawodu są przeciętne – wytrwałość i ciężka praca pozwalają znaleźć zatrudnienie w tej dziedzinie!

Kto oferuje miejsca pracy?

Uczelnie, agencje finansowane przez rządy (np. ESA – Europejska Agencja Kosmiczna), prywatne instytuty naukowo-badawcze (np. Scripps Research Institute)

Jak wiele i co trzeba będzie studiować?

Astrobiologia jest dziedziną interdyscyplinarną, która wymaga wszechstronnego, całościowego zrozumienia zjawisk biologicznych, planetarnych i kosmicznych. Przygotować do pracy w dziedzinie astrobiologii mogą studia na dowolnym kierunku istotnym z punktu widzenia tej profesji. Większość astrobiologów studiowała głównie na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych. Jednak niektórzy astrobiologowie studiowali takie nauki humanistyczne i społeczne, jak historia i psychologia.

Jest to praca dla mnie, jeśli...

Jeśli ciekawi Cię myśl o istnieniu życia na innych planetach – fascynujesz się początkami lub pochodzeniem życia na Ziemi, możliwościami istnienia innych, podobnych do niej światów oraz powstania na nich życia. Większość astrobiologów posiada następujące cechy charakteru:

Elastyczność: wykazujesz otwartość na zmiany i uważasz, że wybór ubarwia życie.

Wytrwałość: starasz się doprowadzać sprawy do końca, nawet stając w obliczu trudnych do przezwyciężenia przeszkód.

Niekonwencjonalne myślenie: proponując innowacyjne pomysły ćwiczysz swoją inteligencję i zdolności umysłowe.

Learn more about what an astrobiologist does with Karen Olsson-Francis

Image: Jupiter’s moon Europa​  
Credit: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

Field
Astrobiology
Type
Research
Level of study
PhD
Interview
Download