Inspirując nowe pokolenie badaczy kosmosu.

W kilku słowach:
30 partnerów z całej Europy, Afryki i Azji
Bezpłatne, wysokiej jakości narzędzia, wykorzystujące przestrzeń kosmiczną do inspirowania młodzieży i angażowania jej w naukę
Zasoby edukacyjne, opowieści o przestrzeni kosmicznej i karierach zawodowych, webinaria, wywiady…
Wyjątkowy zestaw Dziedzictwo islamu, propagujący tolerancję i włączenie różnych kultur

Czego dotyczy projekt Space Awareness?

Najważniejsze cele projektu to:

 • 01

  Zainspirować nowe pokolenie naukowców zajmujących się kosmosem.

 • 02

  Poszerzyć horyzonty dzieci, ukształtować poczucie obywatelstwa europejskiego i światowego oraz propagować tolerancję wobec różnorodnych kultur.

 • 03

  Budować długofalowe partnerskie relacje pomiędzy ludźmi o różnym pochodzeniu kulturowym, z krajów w Europie i poza nią.

 • 04

  Pomóc w budowie potencjału naukowo-technicznego krajów rozwijających się.

Projekt usiłuje przekazać dzieciom i młodzieży informacje na temat aktualnych badań i zagadnień powiązanych z naukami o kosmosie oraz licznych możliwości kariery zawodowej w tej dziedzinie, a także pokazać im, że nauki o kosmosie mogą sprawiać radość i być porywające. Projekt może być bardzo przydatny dla edukatorów, korzystających z licznych, wysokiej jakości, darmowych zasobów, które łatwo jest dostosować do różnych przedmiotów i różnych krajów.

CO MOŻNA ZNALEŹĆ NA PORTALU SPACE AWARENESS?

Portal Space Awareness oferuje szereg zajęć i zasobów uzupełniających, które mają służyć do inspirowania dzieci od 8 do 18 roku życia, nauczycieli szkół podstawowych i średnich, osób prowadzących szkolenia nauczycieli, edukatorów nauk przyrodniczych i rodzin.

Portal Space Awareness skupia się na czterech kategoriach, które wiążą się z ważnymi ogólnoświatowymi zagadnieniami i aktualnymi europejskimi misjami kosmicznymi. Oferuje on zasoby uzupełniające, wybrane stosownie do wymagań programów nauczania UE i RPA, aby zająć się z dziećmi poszczególnymi tematami:

 • Nasz cudowny Wszechświat dotyczy ogromu i piękna Wszechświata. Jest to kategoria poświęcona wiedzy i problemom związanym z eksploracją przestrzeni kosmicznej przez człowieka.

 • Nasza krucha planeta dotyczy poważnych problemów środowiska naturalnego naszego świata, znaczenia sztucznych satelitów Ziemi dla monitorowania zmian klimatycznych i roli, którą może odegrać studiowanie innych planet w zrozumieniu stojących przed Ziemią globalnych wyzwań dla środowiska naturalnego.

 • Nawigacja przez wieki pozwala poznać historię nawigacji, od czasów piętnastowiecznych europejskich odkrywców i ich wypraw, które doprowadziły do wielkich odkryć geograficznych, aż po znaczenie europejskiego programu Galileo dla aktualnych potrzeb obywateli.

 • Dziedzictwo islamu: wędrówki idei zwraca uwagę na ważny wkład, który w średniowieczu wnieśli uczeni-muzułmanie do naszych współczesnych koncepcji przestrzeni i Wszechświata. Opowiada o wspólnej historii opartej na tolerancji i szacunku dla innych kultur.

Zasoby będą dostępne co najmniej w ośmiu językach i udostępniane na licencjach Creative Commons.

Gdzie jesteśmy?

Szczegółowych informacji i pomocy udzielają nasi przedstawiciele w poszczególnych krajach!

Partnerzy projektu       Kontakty krajowe

Skontaktuj się z nami

Zespół Space Awareness

Nad rozwojem Space Awareness pracują

Space Awareness powstaje we współpracy z

Zdjęcia

SEKCJA BAW SIĘ I BIERZ UDZIAŁ

Cerberus: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO; Cosmo Quest: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum); Cyclone centre: ESA; Disk detective: ESA/Hubble and NASA and S. Smartt (Queen's University Belfast); Einstein@home: image from Steve Bowers; Galaxy Zoo: ESA/Hubble & NASA; Geo Tag X: Copernicus data (2014)/ESA/PPO.labs/Norut/COMET-SEOM Insarap study; Globe at Night: NASA; Great World Wide Start Count: John Lemieux, CC BY 2.0; Lost at night: ESA/NASA; Night Cities ISS: ESA/NASA; Dark Skies ISS: ESA/NASA; Moon Zoo: ESA ©2007 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA; Planet Four: Terrains: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO; PlanetHunters: NASA, ESA and G. Bacon (STScI); Radio Galaxy: ESA/ATG medialab; Scope: NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team; Stardust@home: ESA/Gaia, CC BY-SA 3.0 IGO; TheMilky Way project: ESA/NASA; Ths Sun Spotter: SOHO (ESA & NASA); WOW: ESA/ATG medialab; Rock around the world: Astrium – E Allouis; Sandbox Gravity: ESA–C. Carreau; Lune et Jardin: Eumetsat; Feel Gravity: By Miguel Soares, CC BY-SA 4.0; Solar System explorer: By the IAU/Martin Kornmesser, CC BY-SA 3.0; Night Sky Tool: A. Fujii; Skynet: ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields; Milkyway@home: ESA/Hubble & NASA; Milky Way: CC BY 2.0 

KATEGORIE

Navigation through the ages: Alexander Gerst, 2014-06-14; Our fragile planet: EUMETSAT; The Journey of Ideas: Islamic heritage: Jörg Reuter, CC BY ND 2.0

STRONA GŁÓWNA

Discover space careers: ESA; Read Space Scoops: ESA; Educate and Inspire: ESO; Develop teaching skills: ESO; Get to know us: ESA