Een nieuwe generatie ruimteverkenners inspireren.

Snelle feiten:
30 partners in heel Europa, Afrika en Azië
Gratis hoogwaardige hulpmiddelen om jongeren te inspireren en bij ruimtewetenschap te betrekken
Leermiddelen, verhalen over ruimte en carrières, webinars, interviews…
Een unieke Islamitisch Erfgoed-kit voor het kweken van tolerantie en inclusie voor andere culturen

Wat is Space Awareness?

De hoofddoelen van het project zijn:

 • 01

  Stimuleren van de volgende generatie ruimtewetenschappers.

 • 02

  Verbreden van de kennis van kinderen, ontwikkelen van een gevoel van Europees burgerschap en wereldburgerschap en het ontwikkelen van tolerantie voor andere culturen.

 • 03

  Opbouwen van partnerships voor de lange termijn tussen mensen met verschillende culturele achtergronden en landen binnen en buiten Europa.

 • 04

  Helpen opbouwen van de wetenschappelijke en technologische capaciteit van ontwikkelende landen.

Het project streeft ernaar om kinderen en jongvolwassenen te informeren over huidig onderzoek en kwesties met betrekking tot ruimtewetenschappen en de talloze carrièremogelijkheden die de ruimte biedt, en hen te laten zien dat ruimtewetenschappen leuk en inspirerend kunnen zijn. Educatoren kunnen enorm profiteren van het project door hun voordeel te doen met het brede scala aan hoogwaardige middelen die makkelijk aan te passen zijn aan verschillende disciplines en landen.

WAT ZULT U VINDEN IN SPACE AWARENESS?

Space Awareness biedt een reeks complementaire activiteiten en middelen om kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, leerkrachten in het basis- en middelbare onderwijs, leerkrachtentrainers, wetenschapseducatoren en gezinnen te inspireren.

Space Awareness richt zich op vier categorieën die verband houden met grote wereldwijde kwesties en huidige Europese ruimtemissies. Het biedt complementaire middelen, geselecteerd volgens curriculumeisen van de EU en Zuid-Afrika, om elk onderwerp met kinderen te behandelen:

 • Ons schitterende heelal beschouwt de enormiteit en schoonheid van het heelal. De categorie heeft betrekking op de kennis en uitdagingen van ruimteverkenning.

 • Onze kwetsbare planeet behandelt de grote milieu-uitdagingen waarmee de wereld te maken heeft, de rol die het onderzoek aan andere planeten kan spelen bij het begrijpen van deze wereldwijde kwesties en het belang van satellieten in het volgen van klimaatveranderingen.

 • Navigatie door de eeuwen heen volgt de geschiedenis van navigatie, van de vijftiende-eeuwse Europese ontdekkingsreizigers en hun missie van wereldwijde verkenning tot het belang van het Europese Galileo-programma voor de huidige behoeften van burgers.

 • Islamitisch erfgoed: de reis van ideeën belicht de belangrijke bijdragen van Islamitische geleerden in de middeleeuwen aan ons hedendaagse begrip van de ruimte en het heelal. Het vertelt het verhaal van een gemeenschappelijke geschiedenis op basis van tolerantie en respect voor andere culturen.

Middelen zijn beschikbaar in minstens acht talen en zijn beschikbaar onder Creative Common Licenses.

Waar zijn we?

Neem contact op met uw nationale vertegenwoordiger voor details en ondersteuning!

Projectpartners       Nationale contactpersonen

Neem contact met ons op

Het Space Awareness-team

Space Awareness wordt ontwikkeld door

Space Awareness wordt ontwikkeld in samenwerking met

Beeldrechten

SECTIE SPEEL EN DOE MEE

Cerberus: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO; Cosmo Quest: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum); Cyclone centre: ESA; Disk detective: ESA/Hubble and NASA and S. Smartt (Queen's University Belfast); Einstein@home: image from Steve Bowers; Galaxy Zoo: ESA/Hubble & NASA; Geo Tag X: Copernicus data (2014)/ESA/PPO.labs/Norut/COMET-SEOM Insarap study; Globe at Night: NASA; Great World Wide Start Count: John Lemieux, CC BY 2.0; Lost at night: ESA/NASA; Night Cities ISS: ESA/NASA; Dark Skies ISS: ESA/NASA; Moon Zoo: ESA ©2007 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA; Planet Four: Terrains: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO; PlanetHunters: NASA, ESA and G. Bacon (STScI); Radio Galaxy: ESA/ATG medialab; Scope: NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team; Stardust@home: ESA/Gaia, CC BY-SA 3.0 IGO; TheMilky Way project: ESA/NASA; Ths Sun Spotter: SOHO (ESA & NASA); WOW: ESA/ATG medialab; Rock around the world: Astrium – E Allouis; Sandbox Gravity: ESA–C. Carreau; Lune et Jardin: Eumetsat; Feel Gravity: By Miguel Soares, CC BY-SA 4.0; Solar System explorer: By the IAU/Martin Kornmesser, CC BY-SA 3.0; Night Sky Tool: A. Fujii; Skynet: ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields; Milkyway@home: ESA/Hubble & NASA; Milky Way: CC BY 2.0 

CATEGORIEËN

Navigation through the ages: Alexander Gerst, 2014-06-14; Our fragile planet: EUMETSAT; The Journey of Ideas: Islamic heritage: Jörg Reuter, CC BY ND 2.0

HOME PAGE

Discover space careers: ESA; Read Space Scoops: ESA; Educate and Inspire: ESO; Develop teaching skills: ESO; Get to know us: ESA