Εμπνέοντας την επόμενη γενιά εξερευνητών του διαστήματος

Σύντομες πληροφορίες:
30 συνεργάτες από όλη την Ευρώπη ,την Αφρική και την Ασία
Δωρεάν υψηλής ποιότητας εργαλεία που εμπνέουν και προσελκύουν τους νέους στην επιστήμη του διαστήματος
Εκπαιδευτικοί πόροι, ιστορίες και επαγγέλματα του διαστήματος, διαδικτυακά σεμινάρια, συνεντεύξεις...
Ένα μοναδικό "Πακέτο Ισλαμικής Κληρονομιάς" που προάγει την ανοχή και τον σεβασμό προς τους άλλους πολιτισμούς

Τι είναι το "Space Awareness"

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • 01

  Να δώσει ερεθίσματα στην επόμενη γενιά επιστημόνων που στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο διάστημα

 • 02

  Να διευρύνει τη σκέψη των παιδιών, να αναπτύξει μια αίσθηση Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ταυτότητας και να προάγει την ανοχή προς την πολιτιστική ποικιλομορφία

 • 03

  Να σφυρηλατήσει μακροχρόνιες συνεργασίες μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς και χώρες μέσα και έξω από την Ευρώπη

 • 04

  Να συμβάλει στην ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενημερώσει παιδιά και νέους ενήλικες σχετικά με τρέχουσες έρευνες και ζητήματα που αφορούν στις επιστήμες του διαστήματος και τις πολυάριθμες επαγγελματικές επιλογές που προσφέρει το διάστημα και να τους δείξει ότι η επιστήμη του διαστήματος μπορεί να είναι διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα. Οι παιδαγωγοί θα ωφεληθούν τα μέγιστα από το πρόγραμμα, εκμεταλλευόμενοι το ευρύ φάσμα των δωρεάν υψηλής ποιότητας πόρων που προσαρμόζονται εύκολα σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους και χώρες.

ΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ "SPACE AWARENESS";

Το "Space Awareness" προσφέρει μια σειρά συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και πόρων που εμπνέουν παιδιά και νέους ηλικίας 8 έως 18 ετών, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιμορφωτές εκπαιδευτικών, επιστημονικούς εκπαιδευτές και οικογένειες.

Το "Space Awareness" εστιάζει σε τέσσερις κατηγορίες που αφορούν σε μείζονα παγκόσμια ζητήματα και τρέχουσες Ευρωπαϊκές διαστημικές αποστολές. Προσφέρει συμπληρωματικούς πόρους, επιλεγμένους σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αναλυτικών προγραμμάτων στην ΕΕ και τη Νότια Αφρική, για τη μελέτη κάθε θέματος με παιδιά:

 • Το "Our wonderful Universe" (Το Yπέροχο Σύμπαν μας) εξετάζει την απεραντοσύνη και την ομορφιά του Σύμπαντος. Η κατηγορία αφορά στις γνώσεις και τις δυσκολίες της ανθρώπινης εξερεύνησης του διαστήματος. 

 • To "Our fragile planet" (Ο εύθραυστος πλανήτης μας) εξετάζει τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας, τη σημασία των δορυφόρων της Γης για την παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών του πλανήτη μας και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η μελέτη άλλων πλανητών για την κατανόηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Γη.

 • To "Navigation through the ages" (Η ναυσιπλοΐα στην πάροδο των χρόνων) εξετάζει την ιστορία της ναυσιπλοΐας, τους Ευρωπαίους εξερευνητές του δέκατου πέμπτου αιώνα και τις αποστολές τους για την ανακάλυψη του κόσμου, έως τη σημασία του Ευρωπαϊκού προγράμματος Galileo για τις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών.

 •  "Islamic heritage" : the journey of ideas (Ισλαμική κληρονομιά: Το ταξίδι των ιδεών)  αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή των Ισλαμιστών επιστημόνων τον Μεσαίωνα στις σύγχρονες έννοιες του διαστήματος και του Σύμπαντος. Αφηγείται την κοινή ιστορία που βασίζεται στην ανοχή και τον σεβασμό προς άλλους πολιτισμούς.

Οι πόροι θα διατίθενται σε τουλάχιστον οχτώ γλώσσες και θα υπάγονται σε Άδειες Creative Common.

Πού βρίσκεστε

Επικοινωνήστε με τον εθνικό σας εκπρόσωπο για περισσότερες λεπτομέρειες και βοήθεια!

Εταίροι του έργου       Εθνικά σημεία επαφής

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η ομάδα του Space Awareness

Το Space Awareness αναπτύχθηκε από

Το Space Awareness αναπτύχθηκε σε συνεργασία με

Πηγές εικόνων

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΞΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ

Cerberus: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO; Cosmo Quest: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum); Cyclone centre: ESA; Disk detective: ESA/Hubble and NASA and S. Smartt (Queen's University Belfast); Einstein@home: image from Steve Bowers; Galaxy Zoo: ESA/Hubble & NASA; Geo Tag X: Copernicus data (2014)/ESA/PPO.labs/Norut/COMET-SEOM Insarap study; Globe at Night: NASA; Great World Wide Start Count: John Lemieux, CC BY 2.0; Lost at night: ESA/NASA; Night Cities ISS: ESA/NASA; Dark Skies ISS: ESA/NASA; Moon Zoo: ESA ©2007 MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA; Planet Four: Terrains: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO; PlanetHunters: NASA, ESA and G. Bacon (STScI); Radio Galaxy: ESA/ATG medialab; Scope: NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team; Stardust@home: ESA/Gaia, CC BY-SA 3.0 IGO; TheMilky Way project: ESA/NASA; Ths Sun Spotter: SOHO (ESA & NASA); WOW: ESA/ATG medialab; Rock around the world: Astrium – E Allouis; Sandbox Gravity: ESA–C. Carreau; Lune et Jardin: Eumetsat; Feel Gravity: By Miguel Soares, CC BY-SA 4.0; Solar System explorer: By the IAU/Martin Kornmesser, CC BY-SA 3.0; Night Sky Tool: A. Fujii; Skynet: ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields; Milkyway@home: ESA/Hubble & NASA; Milky Way: CC BY 2.0 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Navigation through the ages: Alexander Gerst, 2014-06-14; Our fragile planet: EUMETSAT; The Journey of Ideas: Islamic heritage: Jörg Reuter, CC BY ND 2.0

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Discover space careers: ESA; Read Space Scoops: ESA; Educate and Inspire: ESO; Develop teaching skills: ESO; Get to know us: ESA