ΕΜΠΕΝΥΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Το "Our wonderful Universe (To υπέροχο Σύμπαν μας) εξετάζει την απεραντοσύνη και την ομορφιά του Σύμπαντος. Η κατηγορία αφορά στις γνώσεις και τις δυσκολίες της ανθρώπινης εξερεύνησης του διαστήματος. 

Συναφές περιεχόμενο

Διαβάστε Αποκλειστικές Ειδήσεις από το Διάστημα

  1. 31/01/2017
    Not All Those Who Wander Are Lost
  2. 27/01/2017
    Is the Universe Speeding Away From Us?
  3. 20/01/2017
    Goodbye From Cassini

Παίξτε και Πάρτε Μέρος

Εκπαιδεύστε και εμπνεύστε