Career articles, didactic courses and assessment tools
Let's celebrate excellent space science teaching together!
Campaign Coordinator
Locate black holes and match them to the galaxy that hosts them.
Poznaj kosmiczne kariery Mierzysz w gwiazdy? Zobacz, jak można wnieść wkład do nauk o kosmosie i jego eksploracji.
Czytaj Kosmiczne nowinki
Najnowsze odkrycia dotyczące Wszechświata.
Graj i bierz udział
Parę świetnych aplikacji i projektów, które pozwalają wziąć udział w prawdziwych programach badawczych.
Edukuj i inspiruj
Parę najlepszych zasobów o kosmosie dla nauczycieli.
Rozwijaj umiejętności nauczania
Wskazówki, jak najlepiej wykorzystać inicjatywę Space Awareness (wiedza o kosmosie) w pracy z uczniami od 8 do 18 roku życia.
Poznaj nas
Kto stoi za inicjatywą Space Awareness? Z kim mogę skontaktować się w swoim kraju?