Poznaj kosmiczne kariery Mierzysz w gwiazdy? Zobacz, jak można wnieść wkład do nauk o kosmosie i jego eksploracji.
Czytaj Kosmiczne nowinki
Najnowsze odkrycia dotyczące Wszechświata.
Graj i bierz udział
Parę świetnych aplikacji i projektów, które pozwalają wziąć udział w prawdziwych programach badawczych.
Edukuj i inspiruj
Parę najlepszych zasobów o kosmosie dla nauczycieli.
Rozwijaj umiejętności nauczania
Wskazówki, jak najlepiej wykorzystać inicjatywę Space Awareness (wiedza o kosmosie) w pracy z uczniami od 8 do 18 roku życia.
Poznaj nas
Kto stoi za inicjatywą Space Awareness? Z kim mogę skontaktować się w swoim kraju?