Ανακαλύψτε τα Επαγγέλματα του Διαστήματος Στοχεύετε στ' αστέρια; Μάθετε πώς μπορείτε να συνεισφέρετε στην επιστήμη του διαστήματος και την εξερεύνησή του.
Διαβάστε Αποκλειστικές Ειδήσεις από το Διάστημα
Οι πιο πρόσφατες ανακαλύψεις για το Σύμπαν.
Παίξτε και Πάρτε Μέρος
Ορισμένες εξαιρετικές εφαρμογές και προγράμματα για να πάρετε μέρος σε πραγματικά ερευνητικά προγράμματα.
Εκπαιδεύστε και εμπνεύστε
Ορισμένοι από τους καλύτερους πόρους σχετικά με το διάστημα για παιδαγωγούς.
Αναπτύξτε δεξιότητες διδασκαλίας
Οδηγίες για την καλύτερη δυνατή χρήση του "Space Awareness" με παιδιά και εφήβους ηλικίας 8 έως 18 ετών.
Γνωρίστε μας
Ποιος βρίσκεται πίσω από το "Space Awareness"; Υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μου;